Podstawowym zadaniem firmy AeroBayArt jest zapewnienie właściwej opieki konserwatorskiej lotniczym eksponatom muzealnym. Głównym celem konserwacji muzealiów jest przywracanie im walorów ekspozycyjnych, ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, historycznej i artystycznej.